PRIVACYVERKLARING

Online diëtistenpraktijk Pura Valeo verwerkt persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. In deze privacyverklaring zal worden uitgelegd met welk doel gegevens worden verzameld. De gegevens worden verzameld en verwerkt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Pura Valeo

J. Baart de la Faillestraat 38b

9713 JG, Groningen

www.puravaleo.nl

info@puravaleo.nl

 1. welke gegevens worden verzameld en waarom?
 • Persoonlijke gegevens

Pura Valeo verwerkt diverse persoonsgegevens zoals:

 • ID-bewijs
 • Zorgverlener
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Het verzamelen van deze persoonsgegevens heeft diverse doelen:

 • Noodzakelijk voor administratie, zoals belastingaangifte en het opstellen van een factuur.
 • Om contact op te kunnen nemen, noodzakelijk voor het aanbieden van mijn diensten.
 • Gevoelige informatie

Naast persoonlijke informatie verzameld Pura Valeo ook gevoelige informatie. Deze gegevens bevatten persoonlijke informatie over uw gezondheid, medicatiegebruik, voor- en afkeuren en allergieën. Deze gegevens worden verzameld omdat deze nodig zijn om u te kunnen helpen bij uw hulpvraag. Zonder deze informatie is begeleiding niet mogelijk.

 • Analytics

De website van Pura Valeo verzameld jou gegevens via Google Analytics om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jou persoonlijke gegevens. Hierbij wordt informatie verzameld over hoe lang jij de website bezoekt en welke pagina’s.

 1. Ontvangers
 • Rouncube mail

Alle persoonsgegevens, gevoelige informatie en nieuwsbrieven worden verzonden met Roundcube. Op het moment van mailcontact worden deze gegevens opgeslagen in Roundcube.

 • Versio

De website en de e-mail van Pura Valeo worden gehost bij Versio. Als jij contact opneemt via formulieren (neem contact met mij op pagina) of de mail, wordt de desbetreffende informatie opgeslagen op de servers van Versio.

 1. Opslagperiode
 • Persoonlijke en gevoelige informatie

De persoonlijke gegevens en gevoelige informatie worden niet langer bewaard dan de wettelijk gestelde termijn. Voor persoonsgegevens die deel uit maken van een medisch dossier is dit 15 jaar. Voor persoonsgegevens die niet onderdeel zijn van een medisch dossier wordt een wettelijk bewaartermijn van 7 jaar aangehouden. Overige gegevens zonder functionele waarde worden direct gewist.

 • E-mail contact

Op het moment dat het contact via de mail wordt opgenomen worden gegevens die jij meestuurt zoals; naam, bedrijfsnaam, persoonsgegevens en formulieren opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar bewaard.

 • Analytics

De gegevens die analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jou naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde rijs bewaard binnen Google Analytics.

 1. Beveiliging

Pura Valeo doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. Pura Valeo zal dan ook passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u hierover vragen hebben of heeft u het idee dat uw gegevens niet goed worden beveiligd? Neem dan contact op met info@puravaleo.nl

 1. Jou rechten

Voor alle ondergenoemde rechten dient middels identificatie te worden vastgesteld dat door de juiste persoon een verzoek wordt ingediend.

 • Recht op inzage

Je hebt ten alle tijden het recht om uw gegevens die worden vastgelegd of bewaard in te zien. Dit kun je doen door telefonisch of via de mail contact op te nemen. Hierna ontvangt u dan een overzicht van uw gegevens.

 • Recht op rectificatie

Vindt u dat de gegevens niet kloppen of zijn uw gegevens veranderd? Dan heb je het recht om dit te laten rectificeren door Pura Valeo.

 • Recht op overdracht

Mocht u gegevens nodig hebben die zijn opgeslagen bij Pura Valeo omdat u overstapt van dienst naar een andere partij? Dan heb je recht op overdracht. Hierbij dient Pura Valeo jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 • Recht op wissen van gegevens

Wilt u dat uw gegevens niet langer dat u gegevens bij Pura Valeo vastgelegd zijn? Dan heb je recht op het laten wissen van jou gegevens.

 • Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit persoonsgegevens, als u vindt dat Pura Valeo niet op de juiste manier met jou gegevens omgaat.  U kunt een klacht indienden via onderstaande link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 • Recht op stop gegevensgebruik

Wil jij dat Pura Valeo uw gegevens niet gebruikt? Dan heb je recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 1. Plichten

Pura Valeo verwerkt alle gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, zonder kan Pura Valeo namelijk de diensten niet uitvoeren. Hierbij kan worden gedacht aan persoonsgegevens en gevoelige informatie. Jouw gegevens zullen nooit zonder jou nadrukkelijke toestemming worden gedeeld met derden.

De gegeven die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimaal benodigde gegeven voor het aanbieden en uitvoeren van de diensten. Wanneer deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Pura Valeo de betreffende diensten niet aanbieden en/of uitvoeren.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met info@puravaleo.nl

Sluit Menu